breadcrumb
Chứng nhận sản phẩm

NADICO đã được tổ chức Bureau Veritas - đại diện theo ủy quyền của Viện tiêu chuẩn Vương quốc Anh cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015. Sản phẩm nhôm NADICO đạt nhiều chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế như JIS H 4100:2015, EN 755-9:2016, RoHS 2011/65/EU